Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 04/2018: EU-bijstand voor Myanmar/Birma

Dutch icpdf.png 1 MB
07-02-2018

Wij onderzochten de EU-ontwikkelingssteun aan Myanmar/Birma en concludeerden dat deze gedeeltelijk doeltreffend was. De EU speelde een leidende rol bij de ondersteuning van ontwikkelingsprioriteiten en wees aanzienlijke financiële middelen toe aan het land. Toch rapporteren wij tekortkomingen in de behoefteanalyse van de Commissie en in de uitvoering van de EU-bijstand.

Op basis van de opmerkingen in dit verslag doet de Rekenkamer een aantal aanbevelingen ter verbetering van het beheer van de ontwikkelingshulp.