Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 14/2018: De chemische, biologische, radiologische en nucleaire kenniscentra van de EU: meer vooruitgang nodig

Dutch icpdf.png 5 MB
19-06-2018

Het EU-initiatief voor CBRN-kenniscentra is de belangrijkste regeling ter beperking van de chemische, biologische, radiologische en nucleaire risico’s van buiten de EU. Hoewel deze risico’s klein zijn, zijn er tekenen dat ze toenemen en indien ze werkelijkheid worden kan hun impact op de gezondheid, het milieu en de economie wereldwijd hoog zijn. Het doel van het initiatief is de capaciteit van de partnerlanden te versterken door middel van projecten voor capaciteitsopbouw en een netwerk voor samenwerking. Wij hebben onderzocht of het CBRN-initiatief van de EU de CBRN-dreiging heeft verminderd en geconcludeerd dat dit het geval is, maar dat er veel uitdagingen blijven bestaan. Wij doen een aantal aanbevelingen ter verbetering van het initiatief.