Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 15/2018: Versterking van de capaciteit van de binnenlandse veiligheidstroepen in Niger en Mali: slechts beperkte en trage vooruitgang

Dutch icpdf.png 3 MB
14-06-2018

Niger en Mali zijn fragiele staten in West-Afrika waarvan de veiligheid wordt bedreigd door de aanwezigheid van terroristische groeperingen, door onveilige grenzen en irreguliere migratie. Om iets te doen aan deze dreigingen heeft de EU in 2012, respectievelijk 2014 GVDB-missies opgezet ter versterking van de capaciteit van de binnenlandse veiligheidstroepen door te voorzien in opleiding, advies en uitrusting. Tussen 2012 en 2014, respectievelijk 2012 en 2017 wees de EU 69 455 000 EUR aan EUCAP Sahel Niger, en 66 475 000 EUR aan EUCAP Sahel Mali toe. Wij concludeerden dat de missie een zekere mate van succes had maar dat er sprake was van trage vooruitgang. Dit hield verband met de moeilijke context waarin de missies werkten, maar ook met operationele problemen. We doen een aantal aanbevelingen om de operationele efficiëntie, de duurzaamheid en de monitoring te verbeteren.