Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 20/2019: EU-informatiesystemen ter ondersteuning van grenstoezicht — een sterk instrument, maar meer aandacht nodig voor tijdige en volledige gegevens

Dutch icpdf.png 2 MB
11-11-2019

Door de afschaffing van grenscontroles aan de Schengenbinnengrenzen is de doeltreffende controle en bewaking van de buitengrenzen van het Schengengebied nog belangrijker geworden. Om grenswachters te helpen deze te controleren, heeft de EU een aantal informatiesystemen opgezet. Bij onze controle onderzochten wij of de belangrijkste EU-informatiesystemen voor interne veiligheid een efficiënte ondersteuning van het grenstoezicht bieden. Wij constateerden dat grenswachters bij het uitvoeren van grenscontroles steeds vaker gebruikmaken van en vertrouwen op de systemen. Sommige gegevens worden momenteel echter niet in de systemen opgenomen, terwijl andere gegevens onvolledig zijn of niet tijdig worden ingevoerd. Hierdoor wordt de efficiëntie van sommige grenscontroles beperkt. We doen een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld dat procedures voor de gegevenskwaliteit moeten worden verbeterd, vertragingen bij de invoer van gegevens moeten worden beperkt en de tijd die wordt besteed aan het verhelpen van vastgestelde tekortkomingen moet worden verkort.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.