Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 25/2019: Gegevenskwaliteit bij begrotingssteun: tekortkomingen bij sommige indicatoren en de verificatie van de betaling voor variabele tranches

Dutch icpdf.png 2 MB
12-12-2019

Begrotingssteun is een vorm van EU-steun waarbij geld wordt overgemaakt naar de nationale schatkist van een partnerland, mits dat land aan de overeengekomen voorwaarden voor betaling voldoet. Betalingen in het kader van begrotingssteun worden verricht in de vorm van vaste of variabele tranches. De bedragen die in variabele tranches worden uitbetaald, zijn afhankelijk van de door de partnerlanden behaalde prestaties die worden gemeten aan de hand van vooraf vastgestelde prestatie-indicatoren. We onderzochten of de Commissie relevante en betrouwbare prestatiegegevens had gebruikt voor het uitbetalen van variabele tranches in het kader van de begrotingssteun. Wij concluderen dat een derde van de geëvalueerde prestatie-indicatoren tekortkomingen in het ontwerp vertoonde waardoor verschillende interpretaties mogelijk waren van de vraag of de streefdoelen waren behaald. Bovendien was de beoordeling door de Commissie van de vraag of de indicatoren voor de variabele tranches waren behaald niet altijd betrouwbaar. We doen een aantal aanbevelingen om de formulering van indicatoren te verbeteren, het gebruik van uitkomstindicatoren uit te breiden en de verificatie te verbeteren van de prestatiegegevens die worden gebruikt om variabele tranches uit te betalen.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.