Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag nr. 09/2019: EU-steun aan Marokko: tot dusver beperkte resultaten

Dutch icpdf.png 3 MB
11-12-2019

In het kader van deze controle werd de doeltreffendheid van de EU-begrotingssteun aan Marokko van 2014 tot en met 2018 beoordeeld. De controle had betrekking op begrotingssteun op het gebied van gezondheidszorg, sociale bescherming, justitie, en de ontwikkeling van de particuliere sector, waarbij werd gekeken naar het beheer door de Commissie en de verwezenlijking van de doelstellingen werd geëvalueerd. De Commissie was van mening dat begrotingssteun het juiste hulpverleningsinstrument was. Wij concludeerden echter dat de toegevoegde waarde hiervan en het vermogen om hiermee hervormingen te ondersteunen beperkt waren vanwege suboptimale doelgerichtheid, een gebrekkige uitvoering en ontoereikende monitoring. De belangrijkste tekortkomingen hielden verband met het ontwerp van indicatoren en de beoordeling van de resultaten. We bevelen derhalve aan de steun te richten op een kleiner aantal sectoren, het ontwerp van indicatoren en de controleprocedures voor uitbetaling te verbeteren en de beleidsdialoog te versterken.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.