Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 08/2020: EU-investeringen in culturele voorzieningen: een onderwerp dat meer aandacht en coördinatie verdient

Dutch icpdf.png 5 MB
23-04-2020

Op het gebied van cultuur is de overkoepelende doelstelling voor de EU, zoals bepaald in het Verdrag, haar rijke verscheidenheid van cultuur te eerbiedigen en toe te zien op de instandhouding en de ontwikkeling van het Europese culturele erfgoed. Aangezien cultuur hoofdzakelijk onder de bevoegdheden van de lidstaten valt, kan de Unie slechts de samenwerking tussen de lidstaten aanmoedigen en hun optreden ondersteunen of aanvullen.

Wij hebben de economische, sociale en culturele gevolgen van EFRO-investeringen in culturele voorzieningen alsmede de financiële en fysieke duurzaamheid van deze voorzieningen beoordeeld. We onderzochten de werkzaamheden van de Commissie en beoordeelden 27 projecten uit 7 lidstaten.

De conclusie van de controle was dat het huidige kader te weinig doelgericht is en dat daarbinnen meer coördinatie nodig is om de doeltreffendheid en duurzaamheid van de EFRO-investeringen in culturele voorzieningen te waarborgen.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.