Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 16/2020: Het Europees Semester — Landspecifieke aanbevelingen hebben betrekking op belangrijke kwesties, maar moeten beter worden uitgevoerd

Dutch icpdf.png 1 MB
03-09-2020

Sinds 2010 voorziet het Europees Semester in een jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid in de EU. Wij stelden vast dat de Commissie een gedegen analyse van de jaarlijkse economische vooruitgang van de lidstaten verstrekte in haar landverslagen, de Europa 2020-strategie coördineerde die ertoe heeft geleid dat zes van de acht streefdoelen in 2020 werden bereikt en aan de Raad relevante landspecifieke aanbevelingen voorstelde voor de lidstaten. We constateerden echter ook dat de lidstaten weinig LSA’s volledig of in aanzienlijke mate hebben uitgevoerd en deden een aantal aanbevelingen ter verbetering van de doeltreffendheid van het Europees Semester en de werkzaamheden van de Commissie om het proces uit te voeren overeenkomstig de regelgeving door de volgende elementen te versterken: de nadruk op gebieden waar de vooruitgang traag verloopt (zoals armoede en onderzoek); de monitoring van de uitvoering van LSA’s; de koppeling tussen EU-fondsen en LSA’s, en de schriftelijke feedback over nationale hervormingsprogramma’s.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.