Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Verslag betreffende eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad of de Commissie van hun taken op grond van deze verordening voor het begrotingsjaar 2019

Dutch icpdf.png 2 MB
30-11-2020

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is het EU-systeem voor het beheer van de afwikkeling van falende banken in de deelnemende lidstaten, waarbij de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) de centrale speler is. Andere belangrijke spelers zijn de Commissie, de Raad en de nationale afwikkelingsautoriteiten. De GAR ziet toe op het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF), waarop een beroep kan worden gedaan bij de afwikkeling van banken. De ERK moet jaarlijks verslag uitbrengen over eventuele gerelateerde verplichtingen.

Tot dusver is er geen beroep gedaan op het GAF, maar er loopt een groot aantal gerechtelijke procedures met betrekking tot een eerste afwikkeling en andere besluiten, alsook met betrekking tot vooraf te betalen bijdragen aan het GAF. Voor het begrotingsjaar 2019 heeft de GAR verslag uitgebracht over gerelateerde verplichtingen met betrekking tot een aantal juridische aanvechtingen van vooraf te betalen bijdragen, maar niet met betrekking tot een afwikkelingsbesluit. We troffen geen bewijs aan dat in tegenspraak is met de beoordeling van de GAR, maar we merken wel op dat opeenvolgende rechterlijke uitspraken in 2020 mogelijk gevolgen hebben voor de bijdragen aan het GAF.