Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse nr. 06/2020: Risico’s, uitdagingen en kansen in verband met de economische beleidsreactie van de EU op de COVID-19-crisis

Dutch icpdf.png 4 MB
09-12-2020

De Europese Unie en haar lidstaten hebben een verscheidenheid aan maatregelen uitgevoerd om de door de huidige COVID-19-pandemie veroorzaakte economische schade te beperken en te herstellen. Deze analyse biedt een geïntegreerd overzicht van de maatregelen die tot juni 2020 op nationaal niveau, en tot augustus 2020 op EU-niveau zijn genomen. In de analyse worden ook de risico’s, uitdagingen en kansen voor de toekomst van de economische coördinatie binnen de EU in kaart gebracht.