Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 02/2021: Humanitaire hulp van de EU voor onderwijs: kinderen in nood hebben er baat bij, maar de hulp moet op de langere termijn worden gericht en meer meisjes bereiken

Dutch icpdf.png 2 MB
21-01-2021

In 2019 heeft de Commissie de steun voor onderwijs in noodsituaties en aanhoudende crises verhoogd tot 10 % van haar totale begroting voor humanitaire hulp. We zijn nagegaan hoe de Commissie dit nieuwe steunniveau heeft beheerd. Wij hebben vastgesteld dat de projecten relevant waren en dat de beoogde resultaten werden behaald, maar dat er minder meisjes dan jongens werden bereikt. De looptijd van de meeste projecten in onze steekproef was te kort in vergelijking met de behoeften en de Commissie is niet voldoende nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de kosteneffectiviteit te verhogen. Hoewel de meeste projecten na afloop voordelen bleven opleveren voor kinderen, hielpen projecten inzake contante middelen voor onderwijs nauwelijks om de afhankelijkheid van bijstand in contanten te verminderen. Wij bevelen aan om financiering op langere termijn te verstrekken, de kostenanalyse te verbeteren, meer steun te verlenen aan meisjes en de duurzaamheid van projecten voor bijstand in contanten te verbeteren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.