Strategy|2853227b-1045-472f-8d78-3c0be0727a5c;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

De strategie 2021-2025 van de Europese Rekenkamer

Dutch icpdf.png 1 MB
28-01-2021

Bij de Europese Rekenkamer (ERK) hebben we onze nieuwe strategie voor de komende vijf jaar vastgesteld.

Onze strategie bouwt voort op de tot dusver geboekte resultaten en zal als leidraad dienen voor onze werkzaamheden tot 2025 als onafhankelijk extern controleur van de EU.

Wij zullen onze rol vervullen en daarbij rekening houden met de uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd wanneer wij onze bijdrage leveren tot een veerkrachtigere, duurzamere en eerlijkere Europese Unie.

In onze strategie 2021-2025 zetten wij uiteen hoe we dat willen verwezenlijken door drie strategische doelstellingen na te streven:

  • Doelstelling 1: De regelingen inzake verantwoording, transparantie en controle voor alle soorten EU-maatregelen verbeteren.
  • Doelstelling 2: Onze controles richten op die gebieden en onderwerpen waar we de meeste toegevoegde waarde kunnen bieden.
  • ​Doelstelling 3: Sterke controlezekerheid bieden in een uitdagende en veranderende omgeving.

Daarnaast worden in onze strategie 2021-2025 onze waarden, opdracht en visie uiteengezet alsmede een overzicht van de middelen die ons zullen helpen onze strategische doelstellingen te verwezenlijken.