Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse nr. 02/2021: EU-maatregelen voor de aanpak van zwakke digitale vaardigheden

Dutch icpdf.png 3 MB
23-02-2021

Het wordt tegenwoordig steeds belangrijker om over een redelijk niveau van digitale vaardigheden te beschikken, zowel op het werk als daarbuiten. In 2019 hadden heel veel volwassenen in de EU geen digitale basisvaardigheden, wat wijst op een “digitale kloof” tussen volwassenen met en volwassenen zonder deze vaardigheden. De afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt bij het verkleinen van deze kloof.

In deze analyse onderzoeken we wat de EU heeft gedaan om de situatie te verbeteren en wat zij voor de periode 2021-2027 heeft gepland. Hoewel de EU de lidstaten meer begeleiding en ondersteuning heeft geboden, waren er relatief weinig door de EU gefinancierde projecten die op digitale basisvaardigheden voor volwassenen waren gericht. Op basis van onze analyse wijzen we op de voornaamste uitdagingen waarmee de EU wordt geconfronteerd bij de toekomstige aanpak van de digitale kloof.