Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 05/2021: Infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen: meer oplaadstations, maar ongelijkmatige uitrol compliceert reizen door de EU

Dutch icpdf.png 3 MB
13-04-2021

Met deze controle werd beoogd de doeltreffendheid te bepalen van de steun van de Commissie voor de uitrol van een EU-brede openbaar toegankelijke infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen.

Wij concludeerden dat ondanks successen, zoals de bevordering van een gemeenschappelijke EU-stekkerstandaard en de verbetering van de toegang tot verschillende oplaadnetwerken, er belemmeringen blijven bestaan voor het reizen met een elektrisch voertuig door de EU. De beschikbaarheid van oplaadstations verschilt van land tot land, de betalingssystemen zijn niet op de minimumvereisten afgestemd en de informatie voor gebruikers is ontoereikend. Door het ontbreken van een uitgebreide kloofanalyse inzake infrastructuur heeft de Commissie er niet voor kunnen zorgen dat EU-financiering terechtkomt waar deze het hardst nodig is. De EU heeft nog een lange weg te gaan naar haar Green Deal-streefdoel van één miljoen oplaadpunten tegen 2025 en er is geen algemene strategische routekaart voor elektromobiliteit.

We hebben de Europese Commissie een aantal aanbevelingen gedaan om de uitrol van openbaar toegankelijke oplaadinfrastructuur in de hele EU te helpen verbeteren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.