Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 14/2021: Interreg-samenwerking: het potentieel van de grensoverschrijdende regio’s van de Europese Unie is nog niet volledig ontsloten

Dutch icpdf.png 2 MB
01-07-2021

Grensoverschrijdende samenwerking heeft tot doel gemeenschappelijke uitdagingen die in de grensregio’s door de lidstaten gezamenlijk zijn vastgesteld, aan te gaan en het onbenutte groeipotentieel in grensregio’s te exploiteren. Veel van deze regio’s presteren over het algemeen economisch minder goed dan andere regio’s in een lidstaat.

We constateerden dat de door ons onderzochte samenwerkingsprogramma’s duidelijke strategieën bevatten om de uitdagingen van de grensoverschrijdende regio’s waarop zij betrekking hadden aan te pakken. Tekortkomingen in de uitvoering en ontoereikende monitoring van informatie beperkten echter het vermogen van de programma’s om het potentieel van deze regio’s te ontsluiten.

We doen programma-autoriteiten en de Commissie een aantal aanbevelingen om de samenwerkingsprogramma’s doelgerichter te maken en projecten te prioriteren en te ondersteunen op basis van verdienste. Ook bevelen we aan indicatoren vast te stellen die het grensoverschrijdend effect van de projecten weergeven.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.