Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 17/2021: Samenwerking van de EU met derde landen op het gebied van overname: relevante acties hebben beperkte resultaten opgeleverd

Dutch icpdf.png 4 MB
13-09-2021

​​Mede door de moeizame samenwerking met de landen van herkomst van migranten keren weinig irreguliere migranten terug uit de EU. In onze controle zijn we nagegaan of de EU de samenwerking met derde landen op het gebied van overname doeltreffend heeft verbeterd. We constateerden dat de resultaten van onderhandelingen met derde landen suboptimaal waren wegens ontoereikende benutting van de synergieën met de lidstaten en tussen EU-beleidsmaatregelen. De EU-acties ter versoepeling van de samenwerking op het gebied van overname waren relevant, maar hadden gemengde resultaten en wegens tekortkomingen in de gegevens over terugkeer en overname konden we de algemene impact ervan niet beoordelen. Wij bevelen aan dat de Commissie naar een flexibeler benadering streeft bij het onderhandelen over overnameovereenkomsten, synergieën met de lidstaten tot stand brengt om onderhandelingen over overname te versoepelen, stimulansen voor derde landen versterkt en de verzameling van gegevens over terugkeer en overnames verbetert.

​​​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.