Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 19/2021: Ondersteuning van Europol in de strijd tegen migrantensmokkel: een gewaardeerde partner, maar het gebruik van de gegevensbronnen en de meting van de resultaten schieten te kort

Dutch icpdf.png 4 MB
30-09-2021

​​Migrantensmokkel stelt de EU de afgelopen jaren voor grote problemen op humanitair en veiligheidsgebied. Bij onze controle werd nagegaan of Europol de EU-lidstaten doeltreffend heeft ondersteund bij de ontmanteling van criminele netwerken die betrokken zijn bij georganiseerde migrantensmokkel. We hebben vastgesteld dat de partners van Europol diens ondersteuning op prijs stellen, maar door tekortkomingen in de meting van zijn resultaten konden we de impact ervan niet volledig evalueren. Ook hebben we geconstateerd dat het agentschap soms slechts in beperkte mate gebruikmaakte van beschikbare Europese gegevensbronnen. We bevelen aan dat Europol gebruikmaakt van alle beschikbare gegevensbronnen, de uitwisseling van gegevens met zijn partners versterkt, en het toezicht op en de verslaglegging over de prestaties met betrekking tot zijn activiteiten op het gebied van migrantensmokkel verbetert; het agentschap moet ook zijn proces voor het prioriteren van in de lidstaten ontstane zaken op het gebied van migrantensmokkel transparanter maken.

​ Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.