Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 21/2021: EU-financiering voor biodiversiteit en klimaatverandering in de bossen in de EU: positieve, maar beperkte resultaten

Dutch icpdf.png 4 MB
04-10-2021

De bossen in de EU zijn multifunctioneel en vervullen een ecologische, economische en maatschappelijke rol. Hoewel het gebied dat met bos is bedekt de afgelopen dertig jaar groter is geworden, verslechtert de toestand van de bossen. Duurzame beheerpraktijken zijn cruciaal voor de instandhouding van de biodiversiteit en de aanpak van klimaatverandering in de bossen. Wij hebben geconstateerd dat de EU op de gebieden waar zij volledig bevoegd is om op te treden, krachtigere maatregelen had kunnen nemen om bij te dragen tot de bescherming van de bossen in de EU. We doen aanbevelingen aan de Commissie om deze bijdrage te verbeteren, de bestrijding van illegale houtkap te versterken en de bosbouwmaatregelen in het kader van plattelandsontwikkeling meer te richten op biodiversiteit en klimaatverandering.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.