Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 26/2021: Regelmatigheid van de uitgaven in het kader van het cohesiebeleid van de EU: de Commissie maakt jaarlijks een minimaal geschat foutenpercentage bekend dat niet definitief is

Dutch icpdf.png 1 MB
23-11-2021

Het cohesiebeleid vormt een van de grootste onderdelen van de EU-begroting. Het is eveneens een beleidsterrein waarop wij het risico van onregelmatige uitgaven hoog achten. Een relevant en betrouwbaar geschat foutenpercentage voor cohesie-uitgaven speelt dan ook een essentiële rol bij de bekendmaking en monitoring door de Commissie omtrent de vraag of de uitgaven op dit beleidsterrein in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen. Uit onze bevindingen leiden we af dat de gerelateerde kernprestatie-indicatoren die worden gepubliceerd in de jaarlijkse activiteitenverslagen van de relevante directoraten-generaal en in het jaarlijks beheers- en prestatieverslag van de Commissie een minimaal foutenpercentage vertegenwoordigen en niet definitief zijn. Dit komt door de beperkte dekking door de Commissie van zowel operationele programma's als concrete acties via haar nalevingsgerichte controles, de inherente beperkingen van haar controles aan de hand van stukken en kwesties in verband met haar controlewerkzaamheden.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.