Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

 Speciaal verslag 25/2021: ESF-steun ter bestrijding van langdurige werkloosheid: maatregelen moeten doelgerichter, beter op maat gesneden en beter gemonitord worden

Dutch icpdf.png 5 MB
08-12-2021

Langdurige werkloosheid kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken personen en een negatief effect hebben op de groei en de overheidsfinanciën. De EU heeft een aantal beleidsreacties in kaart gebracht om langdurige werkloosheid aan te pakken. In de periode 2014-2020 werd met de via het Europees Sociaal Fonds (ESF) gefinancierde maatregelen voor “toegang tot werkgelegenheid” een groot aantal langdurig werklozen bereikt, maar deze maatregelen waren niet specifiek op hen gericht. Bovendien waren die ESF-maatregelen niet altijd aangepast aan de specifieke behoeften van langdurig werklozen. Wij bevelen aan dat de Commissie er bij de lidstaten op aandringt zich middels de ESF ± steun voor 2021-2027 specifiek te richten op langdurig werklozen en hun behoeften, dat maatregelen voorzien in een geïndividualiseerde aanpak voor langdurig werklozen, en dat de Commissie de doeltreffendheid van de maatregelen inzake „toegang tot werk” voor hen evalueert.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.