Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse nr. 05/2021: Het EU-kader voor grote vervoersinfrastructuurprojecten: een internationale vergelijking

Dutch icpdf.png 2 MB
25-11-2021

Grote infrastructuurprojecten spelen een sleutelrol bij de totstandbrenging van het trans-Europees vervoersnetwerk van de EU. In deze analyse wordt het EU-kader voor de oplevering ervan vergeleken met geselecteerde landen, waarbij praktijken in kaart worden gebracht waaruit de Commissie en beleidsmakers inspiratie kunnen putten en die zij zo nodig aan de EU-context kunnen aanpassen.
Wij hebben geen praktijken aangetroffen die de tekortkomingen van de EU in verband met strategie zouden kunnen verhelpen. Voor de processen in verband met coördinatie, selectie, monitoring en evaluatie achteraf hebben wij evenwel relevante voorbeelden gegeven.
Ook analyseerden we de huidige begrotingsen termijnoverschrijdingen van zes door de EU gecofinancierde projecten. Ten opzichte van de mondiale benchmark waren de begrotingsoverschrijdingen kleiner voor vier van deze projecten, terwijl de meeste van deze projecten gemiddeld langere vertragingen opliepen.