Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse 01/2022: Energiebelasting, koolstofbeprijzing en energiesubsidies

Dutch icpdf.png 2 MB
31-01-2022

In dit verslag wordt beoordeeld in welke mate energiebelastingen, koolstofbeprijzing en energiesubsidies aansluiten op de klimaatdoelstellingen van de EU. Energiebelasting kan de klimaatinspanningen ondersteunen, maar de huidige belastingniveaus vormen geen afspiegeling van de mate waarin verschillende energiebronnen vervuilen. De subsidies voor hernieuwbare energie zijn in de periode 2008-2019 bijna verviervoudigd, terwijl de subsidies voor fossiele brandstoffen stabiel zijn gebleven. Vijftien lidstaten geven meer uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen dan aan subsidies voor hernieuwbare energie. De Commissie heeft medio 2021 een voorstel tot herziening van de energiebelastingrichtlijn gepubliceerd. In ons verslag wordt ingegaan op de uitdagingen waarmee beleidsmakers worden geconfronteerd wanneer zij het beleid inzake energiebelasting en -subsidies actualiseren: zorgen voor consistentie van de energiebelasting in verschillende sectoren en voor verschillende energiedragers; verlagen van de subsidies voor fossiele brandstoffen en afstemmen van klimaatdoelstellingen op maatschappelijke behoeften.​