Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 04/2022: Beleggingsfondsen: maatregelen van de EU hebben nog geen echte interne markt gecreëerd waar beleggers baat bij hebben

Dutch icpdf.png 4 MB
21-02-2022

​​Beleggingsfondsen spelen een belangrijke rol in de Europese kapitaalmarktenunie en helpen beleggers hun kapitaal op doelmatige wijze te alloceren. We beoordeelden de geschiktheid van het regelgevingskader, de inspanningen van de EU om te zorgen voor vergelijkbaar en doeltreffend toezicht in alle lidstaten en haar werkzaamheden op het gebied van bescherming van beleggers en de financiële stabiliteit.

Wij constateerden dat de maatregelen van de EU weliswaar een interne markt voor beleggingsfondsen mogelijk hebben gemaakt, maar dat zij nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, aangezien echte grensoverschrijdende activiteiten en voordelen voor beleggers beperkt blijven. Het toezicht op de fondsen en de bescherming van de beleggers zijn onvoldoende samenhangend en doeltreffend. Wij bevelen een herziening van het rechtskader aan alsmede doeltreffender convergentiewerkzaamheden, betere bescherming van beleggers en een stroomlijning van het verslagleggingskader.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.