Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 05/2022: Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -agentschappen: Paraatheidsniveau staat over het algemeen niet in verhouding tot dreigingen

Dutch icpdf.png 3 MB
29-03-2022

Het aantal tegen de EU-instellingen, -organen en -agentschappen (EU-IOA’s) gerichte cyberaanvallen neemt fors toe. Aangezien EU-IOA’s onderling nauw verweven zijn, kunnen zwakke punten bij een van de EU-IOA’s andere aan beveiligingsdreigingen blootstellen. Wij hebben onderzocht of de EU-IOA’s toereikende regelingen hebben om zich tegen cyberdreigingen te beschermen. We constateerden dat het paraatheidsniveau van EU-IOA’s over het algemeen niet in verhouding staat tot de dreigingen en dat zij sterk uiteenlopende niveaus van cyberbeveiligingsmaturiteit hebben. Wij bevelen de Commissie aan de paraatheid van EU-IOA’s te verbeteren door middel van een voorstel voor de invoering van bindende regels inzake cyberbeveiliging en een verhoging van de middelen voor het computercrisisresponsteam (CERT-EU). Ook dient de Commissie verdere synergieën tussen EU-IOA’s te bevorderen en moeten CERT-EU en het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging hun steun op EU-IOA’s met een minder hoog maturiteitsniveau richten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.