Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 07/2022: Instrumenten voor de internationalisering van het mkb: een groot aantal ondersteunende, maar niet volledig coherente of gecoördineerde acties

Dutch icpdf.png 2 MB
17-05-2022

Wij hebben beoordeeld of het EU-beleid voor de internationalisering van het mkb ondersteund wordt door een coherente en gecoördineerde strategie en of het Enterprise Europe Network en het initiatief Startup Europe met succes hebben bijgedragen tot de internationalisering van het mkb.

Hoewel de Commissie veel acties heeft opgezet om de internationalisering van het mkb te ondersteunen, zijn deze onvoldoende coherent en gecoördineerd. Het Enterprise Europe Network heeft zijn streefdoelen bereikt, maar moet een grotere zichtbaarheid en een betere dekking hebben in derde landen. Startup Europe komt alleen tegemoet aan de behoeften van startende ondernemingen op korte termijn en het ontbreekt aan voldoende monitoring en coördinatie.

We bevelen de Commissie aan de bekendheid met en de samenhang en de duurzaamheid van de acties te vergroten, de zichtbaarheid van het Enterprise Europe Network, de samenwerking ervan met soortgelijke programma’s en de geografische dekking te vergroten, en de monitoring en de doeltreffendheid op lange termijn van Startup Europe te verbeteren.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.