Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 08/2022: EFRO-steun voor het concurrentievermogen van kmo’s - Tekortkomingen in het ontwerp gaan ten koste van de doeltreffendheid van de financiering

Dutch icpdf.png 4 MB
01-06-2022

Wij hebben beoordeeld of het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling heeft bijgedragen tot de verbetering van het concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de periode 2014-2020. We hebben geconstateerd dat lidstaten zich richtten op het financieren van een groot aantal kmo’s in plaats van op de belangrijkste factoren die het concurrentievermogen van kmo’s beperken.

Met de meeste oproepen tot het indienen van voorstellen werden specifieke productieve investeringen gefinancierd zonder blijvend effect op het concurrentievermogen. De financiering werd voornamelijk via niet-concurrerende selectieprocedures en subsidies toegewezen aan projecten.

De steun heeft de investeringsbereidheid van kmo’s bevorderd, hoewel een aantal bedrijven diezelfde investeringen ook zonder overheidsfinanciering zou hebben gedaan. In sommige gevallen had de steun een negatieve invloed op de economische vooruitzichten van andere kmo’s die op dezelfde markten concurreren. Wij bevelen aan het ontwerp van oproepen tot het indienen van voorstellen voor kmo’s te verbeteren, de EFRO-selectieprocedures voor het toekennen van subsidies te herzien en voorrang te geven aan het gebruik van terugvorderbare steun.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.