Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 13/2022: Vrij verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie - Beperkt toezicht op controles aan de binnengrenzen en ongecoördineerde maatregelen van de lidstaten

Dutch icpdf.png 4 MB
13-06-2022

Het recht van EU-burgers om vrij op het grondgebied van de EU-lidstaten te reizen is een van de fundamentele vrijheden van de Europese Unie. Wij onderzochten het toezicht van de Commissie op de controles aan de binnengrenzen van het Schengengebied en de reisbeperkingen die door de lidstaten tijdens de COVID-19-pandemie zijn ingevoerd, alsook de inspanningen die tot eind juni 2021 op EU-niveau zijn verricht om deze beperkingen te coördineren. We concluderen dat het toezicht van de Commissie op de door de lidstaten ingevoerde beperkingen van het vrije verkeer werd gehinderd door de beperkingen van het rechtskader. Voorts heeft de Commissie niet naar behoren toezicht uitgeoefend om te waarborgen dat de controles aan de binnengrenzen in overeenstemming waren met de Schengenwetgeving. Ondanks de initiatieven van de Commissie waren de reisbeperkingen van de lidstaten grotendeels ongecoördineerd.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.