Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Verslag betreffende de prestaties van de EU-begroting — Stand van zaken eind 2021

Dutch icpdf.png 8 MB
14-11-2022

​​De Europese Rekenkamer onderzocht de resultaten die eind 2021 waren behaald met de uitgavenprogramma’s die uit de EU-begroting worden gefinancierd, op basis van informatie over de prestaties afkomstig van de Commissie en andere bronnen, met inbegrip van haar eigen recente controle- en analysewerkzaamheden. Het belangrijkste thema van het verslag over de prestaties van dit jaar is de mainstreaming van horizontale beleidsprioriteiten in de EU-begroting. Daarin werd beoordeeld of deze waren opgenomen in geselecteerde uitgavenprogramma’s van de EU en of de Commissie een passend prestatiekader heeft toegepast om de bijdrage van de EU-begroting aan deze prioriteiten te meten.​