Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 12/2022: Duurzaamheid bij plattelandsontwikkeling: de meeste projecten blijven gedurende de vereiste periode operationeel, maar er zijn mogelijkheden om langduriger resultaten te boeken

Dutch icpdf.png 4 MB
20-06-2022

De Commissie heeft sinds 2007 meer dan 25 miljard EUR aan middelen voor plattelandsontwikkeling uitgegeven om haar plattelandseconomie te diversifiëren en de plattelandsinfrastructuur te verbeteren. Gefinancierde projecten moesten ten minste vijf jaar operationeel blijven.

Wij onderzochten of deze investeringen duurzame voordelen opleverden. We constateerden dat grotendeels wordt voldaan aan de wettelijke duurzaamheidsvereisten. De duurzaamheid van diversificatieprojecten verschilde per sector en per lidstaat. Zwakke economische prestaties en onrechtmatig particulier gebruik zijn van invloed op de duurzaamheid van projecten zoals toeristische accommodatie.

Wij bevelen aan dat de Commissie beste praktijken deelt om de middelen beter te richten op levensvatbare projecten, het risico van aanwending van projecten voor particulier gebruik te beperken en het potentieel van grote databanken te benutten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.