Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 14/2022: De reactie van de Commissie op fraude in het gemeenschappelijk landbouwbeleid: tijd om dieper te graven

Dutch icpdf.png 2 MB
04-07-2022

​​Fraude schaadt de financiële belangen van de EU en verhindert dat de beleidsdoelstellingen met behulp van de EU-middelen kunnen worden bereikt. In dit verslag geven wij een overzicht van de frauderisico’s die van invloed zijn op het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en beoordelen we de reactie van de Commissie op fraude in het GLB. Wij concluderen dat de Commissie heeft gereageerd op gevallen van fraude met GLB-uitgaven, maar niet proactief genoeg is opgetreden bij de aanpak van de impact van het risico van illegale landroof op GLB-betalingen, bij het toezicht op de fraudebestrijdingsmaatregelen van de lidstaten en bij het benutten van het potentieel van nieuwe technologieën. Wij bevelen de Commissie aan maatregelen te nemen om haar inzicht in frauderisico’s en fraudebestrijdingsmaatregelen te verdiepen en vervolgens op basis van haar beoordeling te handelen, en haar rol bij de bevordering van nieuwe technologieën ter voorkoming en opsporing van fraude te vergroten.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.