Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 15/2022: De maatregelen om de deelname aan Horizon 2020 te verbreden waren goed ontworpen, maar duurzame verandering zal grotendeels afhangen van de inspanningen van de nationale autoriteiten

Dutch icpdf.png 4 MB
15-06-2022

Om de innovatiekloof aan te pakken werden in het kader van Horizon 2020 specifieke verbredingsmaatregelen ingevoerd om lidstaten die achterlopen op het gebied van onderzoek en innovatie te ondersteunen. Wij beoordeelden of deze verbredingsmaatregelen geschikt waren voor het beoogde doel.

We concluderen dat de verbredingsmaatregelen qua ontwerp geschikt waren om iets te doen aan de beperkte deelname van verbredingslanden aan O&I-kaderprogramma's maar dat voor duurzame verandering inspanningen op nationaal niveau nodig zijn. De beleidsondersteuningsfaciliteit (Policy Support Facility, PSF) kende slechts beperkte mogelijkheden om deze veranderingen teweeg te brengen.

Er werd niet overal in gelijke mate deelgenomen aan de verbredingsmaatregelen, en aanvullende financiering en duurzaamheid vormen uitdagingen die moeten worden overwonnen bij de gefinancierde projecten, die wel veelbelovende resultaten beginnen op te leveren.

We doen de aanbevelingen dat de Commissie de gebruikmaking van de beleidsondersteuningsfaciliteit versterkt, naar een evenwichtiger deelname aan verbredingsmaatregelen streeft, de beschikbaarheid van aanvullende financiering bevordert, de capaciteit om onderzoeksresultaten te exploiteren vergroot en de monitoring verbetert.

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.