Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Jaarverslag over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU betreffende het begrotingsjaar 2021

Dutch icpdf.png 2 MB
15-11-2022

​De Europese Rekenkamer (ERK) keurde de rekeningen over 2021 van alle gemeenschappelijke ondernemingen (GO's) van de EU goed en bevestigde de positieve resultaten die in voorgaande jaren werden gerapporteerd. Het nieuwe programma voor de financiering van onderzoek en innovatie, Horizon Europa, stelt ambitieuze doelen voor de begrotingsperiode 2021‑2027 en de auditors roepen op tot actie om de Horizon 2020-bijdragestreefdoelen te verwezenlijken, de resterende tekortkomingen in de internebeheersingsmaatregelen aan te pakken en zich voor te bereiden op nieuwe uitdagingen, zoals personeelsplanning en -beheer.