Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 28/2022: Steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE)

Dutch icpdf.png 2 MB
14-12-2022

​​Door de economische impact van de COVID-19-pandemie kwamen miljoenen banen op de tocht te staan. Tegen deze achtergrond voerde de EU een tijdelijk instrument in, SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, steun om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand). In het kader van SURE was maximaal 100 miljard EUR beschikbaar om als leningen aan lidstaten te worden verstrekt onder gunstige voorwaarden voor nieuwe, of de verlenging of uitbreiding van bestaande regelingen voor het behoud van banen. Wij concluderen dat de Commissie snel heeft gereageerd op de uitdaging, hetgeen de context van de noodsituatie weerspiegelt. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de SURE-middelen miljoenen mensen hebben bereikt, kan de Commissie door het gebrek aan alomvattende gegevens van de lidstaten slechts in beperkte mate beoordelen hoeveel banen er behouden zijn. Wij bevelen aan dat de Commissie de met SURE opgedane ervaring evalueert, zodat daaruit lering kan worden getrokken met het oog op toekomstige crises.

​Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.