Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985
-->

did

Advies 08/2022 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 1, VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een sociaal klimaatfonds, zoals herzien door de Raad

Advies 08/2022 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 1, VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een sociaal klimaatfonds, zoals herzien door de Raad

Dutch icpdf.png 588 KB
16-12-2022