Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse 02/2023: EU-maatregelen om de toenemende hoeveelheid gevaarlijke afvalstoffen aan te pakken

Dutch icpdf.png 7 MB
16-01-2023

​​Deze analyse heeft betrekking op EU-maatregelen voor de aanpak van gevaarlijke afvalstoffen. Gevaarlijke afvalstoffen kunnen de volksgezondheid en het milieu schaden. Hoewel de EU-initiatieven gericht waren op preventie, is de omvang van gevaarlijke afvalstoffen sinds 2004 toegenomen. Bij de veilige verwerking ervan worden moeilijkheden ondervonden, bijvoorbeeld bij het betrouwbaar traceren van gevaarlijke afvalstoffen. Meer dan 50 % van de gevaarlijke afvalstoffen in de EU wordt nog steeds verwijderd. Recycling wordt beperkt door zowel technische problemen als het gebrek aan marktkansen voor de gerecyclede output. Bovendien blijft de illegale handel een lucratieve bezigheid. De toekomstige uitdagingen liggen in het aanpakken van de toenemende hoeveelheden gevaarlijke afvalstoffen, het verbeteren van de indeling ervan, het zorgen voor traceerbaarheid van productie tot eindverwerking, het verminderen van de verwijdering ervan door meer recycling, en het bestrijden van de illegale handel in deze stoffen.​