Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Analyse 01/2023: EU-financiering via cohesiebeleid en de herstel- en veerkrachtfaciliteit — Een vergelijkende analyse

Dutch icpdf.png 3 MB
19-01-2023

​​Dit document omvat een vergelijkende analyse van de cohesiebeleidsfondsen en de herstel- en veerkrachtfaciliteit (Recovery and Resilience Facility — RRF).

De twee instrumenten lijken in veel opzichten op elkaar, maar verschillen ook op tal van punten. Het cohesiebeleid is het belangrijkste investeringsbeleid van de EU voor de lange termijn ter bevordering van economische, sociale en territoriale ontwikkeling, terwijl de RRF een ad-hocen tijdelijk crisisresponsinstrument is. Het heeft tot doel de impact van de COVID-19-pandemie op de economie van de EU te beperken en de EU en haar lidstaten beter bestand te maken tegen toekomstige schokken.

Zowel de cohesiebeleidsfondsen voor de periode 2021 2027 als de RRF bevinden zich nog in een vroeg stadium van uitvoering. In de komende jaren zal uit het gelijktijdige gebruik van de twee instrumenten blijken hoe met deze verschillende benaderingen de respectieve doelstellingen worden bereikt.