-->

Zoeken

 

 

Opinion 01/2023 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the European Public Prosecutor’s Office proposal for an amendment to the Conditions of Employment of the European Delegated Prosecutors with a view to adjusting their base remuneration157776-2-2023 12:04:056-2-2023 12:04:05Introduction 01-03 General comments 04 Specific comments 05-08 Budgetary requirements 05-07 Tax rebate 08 Concluding remarks 09 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP-23-01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C317B0C5-FC37-4DD4-95E8-D355F9FBE96C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 02/2023: De aanpassing van de voorschriften van het cohesiebeleid in antwoord op COVID-191662123-1-2023 09:34:5423-1-2023 09:34:54De middelen werden flexibeler gebruikt, maar over het cohesiebeleid als instrument voor crisisrespons moet worden nagedacht Samenvatting I-X Inleiding 01-08 De respons van de EU op STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_022082080https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{74488D8B-430C-43B0-9037-377F35BCCEF4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special report 02/2023: Adapting cohesion policy rules to respond to COVID-1910862026-1-2023 15:22:0726-1-2023 15:22:07Funds used more flexibly, but reflection needed on cohesion policy as a crisis response tool Executive summary I-X Introduction 01-08 The EU response to the effects of the COVID-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_023783780https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5DB9B8AD-EF6F-4358-8AE8-022EE24DA04D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 03/2023: Integratie van de interne markt voor elektriciteit12669625-1-2023 09:59:1825-1-2023 09:59:18Complexe juridische structuur, vertragingen, zwakke punten op het gebied van governance en onvolledig markttoezicht vormen een belemmering voor het bereiken van de ambitieuze STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_032502500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4DCFAA8A-BCFF-47CB-BBDD-4AF2AC4F336F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 03/2023: Internal electricity market integration12669724-1-2023 12:32:1024-1-2023 12:32:10Complex legal architecture, delays, weaknesses in governance and incomplete market surveillance hamper full achievement of the ambitious objective One of the key objectives was to STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_03101010100https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5C6143C6-42BC-4ABF-972C-F745505C4D1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special report 01/2023: Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic1128562-12-2022 15:37:112-12-2022 15:37:11Special report Tools facilitating travel within the EU during the COVID-19 pandemic Relevant initiatives with impact ranging from success to limited use EN 2023 01 2 Contents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017011070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{1192A491-DD37-41FB-8763-9F13C0699006}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 01/2023: Hulpmiddelen om reizen binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren1128774-1-2023 11:11:444-1-2023 11:11:44Relevante initiatieven met een impact variërend van succes tot beperkt gebruik Samenvatting I-VIII Inleiding 01-12 Reikwijdte en aanpak van de controle 13-18 Opmerkingen 19-74 De STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR23_017652700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{FFD1CAA6-60AA-4ECA-8A52-C64DFB2AF9A4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Opinion 08/2022 (pursuant to Article 322(1), TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Social Climate Fund as revised by the Council9720015-12-2022 16:26:0115-12-2022 16:26:01Introduction 01-04 General observations 05-09 Specific comments 10-32 Social Climate Plans 10-14 Eligible funding 15-19 Financing the Fund 20-24 Control and performance framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_081711390https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F2802A7-112A-4D7A-8EBB-81EA8555A7B1}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Advies 08/2022 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 1, VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een sociaal klimaatfonds, zoals herzien door de Raad1137889-1-2023 11:46:549-1-2023 11:46:54Inleiding 01-04 Algemene opmerkingen 05-09 Specifieke opmerkingen 10-32 Sociale klimaatplannen 10-14 In aanmerking komende financiering 15-19 Financiering van het fonds 20-24 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0850160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C7640744-2746-42DF-8158-CA63BDDE5148}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special report 28/2022: Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE)446635-12-2022 07:10:015-12-2022 07:10:01Special report Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) SURE financing contributed to preserving jobs during the COVID-19 crisis, but its full impact is not STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_289411700https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A068B176-002A-4EBC-95C0-67A2C1955400}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747