-->

Zoeken

 

 

2020 EU audit in brief11779513-10-2021 15:25:0013-10-2021 15:25:00EN 2020 EU audit in brief Introducing the 2020 annual reports of the European Court of Auditors ENEUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DEBFBBC7-3448-4AFD-A4E3-63B7EC0E43FF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
2020 De EU-controle in het kort11780617-10-2021 07:27:5117-10-2021 07:27:51EN 2020 De EU-controle in het kort Inleiding bij de jaarverslagen 2020 van de Europese Rekenkamer NLEUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxemburg LUXEMBURG Tel STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditinbrief-2020https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3A5390C1-6B03-43AA-999E-D8786BB5220D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special report 24/2021: Performance-based financing in Cohesion policy: worthy ambitions, but obstacles remained in the 2014-2020 period11694322-10-2021 09:32:5322-10-2021 09:32:53 Executive summary I-XI Introduction 01-09 Focusing the EU budget on results was a priority for the 20142020 period 01-04 Performance budgeting: what does it entail STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24135213520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CEDF3902-30BB-4FDE-84EF-0F4EE2240E47}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU)1084618-10-2021 12:36:228-10-2021 12:36:22Opinion 2/2021 (pursuant to Article 322(2) TFEU) EN concerning the Commission’s proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0214134320https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CDB27213-2FAF-4CD2-BCDF-980FEC3924A0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Advies 2/2021 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 2, VWEU)1153068-10-2021 14:05:318-10-2021 14:05:31Advies 2/2021 (uitgebracht krachtens artikel 322, lid 2, VWEU) NL over het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_025023480https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{54E515E5-BD59-404A-AB6B-EC18412D0A1A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 21/2021: EU funding for biodiversity and climate change in EU forests: positive but limited results10823122-9-2021 16:09:0122-9-2021 16:09:01 Executive summary I-V Introduction 01-18 Why EU forests are important 01-03 Main trends in forests 04-06 Global and EU action for forests 07-13 Rural development policy is the STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2116455140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E8C4AA38-9B8A-4BBB-878D-F52878B6AFA2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 21/2021: EU-financiering voor biodiversiteit en klimaatverandering in de bossen in de EU: positieve, maar beperkte resultaten10824229-9-2021 12:47:4129-9-2021 12:47:41 Samenvatting I-V Inleiding 01-18 Het belang van de bossen in de EU 01-03 Belangrijkste trends op het gebied van bossen 04-06 Mondiale en EU-actie met betrekking tot de bossen STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_216873500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E111860-BC5A-4D7E-8BF5-2F1D25E34E5A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 19/2021: Europol support to fight migrant smuggling: a valued partner, but insufficient use of data sources and result measurement1071106-10-2021 09:18:216-10-2021 09:18:21 Executive summary I-X Introduction 01-15 Audit scope and approach 16-21 Observations 22-71 Europol serves as an information exchange hub but is impeded by incomplete data and STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1912514720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EF93E8EB-6F42-44B5-8442-0BF9D18E7904}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 19/2021: Ondersteuning van Europol in de strijd tegen migrantensmokkel: een gewaardeerde partner, maar het gebruik van de gegevensbronnen en de meting van de resultaten schieten te kort10712127-9-2021 13:51:0127-9-2021 13:51:01 Samenvatting I-X Inleiding 01-15 Reikwijdte en aanpak van de controle 16-21 Opmerkingen 22-71 Europol dient als knooppunt voor informatie-uitwisseling, maar wordt gehinderd door STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_196943470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{23A8F82D-352E-4FE0-8778-98B6485931EA}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 20/2021: Sustainable water use in agriculture: CAP funds more likely to promote greater rather than more efficient water use10648523-9-2021 14:21:5523-9-2021 14:21:55 Executive summary I-VII Introduction 01-18 Water availability in the EU: current status and future scenarios 01-03 Agriculture needs water 04-06 The EU’s role in water quantity STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_2018533580https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5D274382-9D41-4846-9726-08DCB41640E7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747