-->

Zoeken

 

 

Special Report 01/2021: Resolution planning in the Single Resolution Mechanism1161498-1-2021 11:06:218-1-2021 11:06:21 Executive summary I-XI Introduction 01-16 Single Resolution Mechanism - background 01-04 Cooperation under the Single Resolution Mechanism 05-16 The role of the SRB and the NRAs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AC896A3D-5C4B-4C0D-92AC-8BB2EC810591}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 01/2021: Afwikkelingsplanning in het kader van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme1161656-1-2021 13:29:476-1-2021 13:29:47 Samenvatting I-XI Inleiding 01-16 Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme — achtergrond 01-04 Samenwerking in het kader van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 05-16 De STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_01https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6B84807D-5068-49BD-A7E1-09001BA53950}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the financial year 201911311525-11-2020 09:58:5925-11-2020 09:58:59Together with the replies of the Single Resolution Board, the Commission and the Council The Single Resolution Mechanism is the EU system for managing the resolution of failing STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities5631620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BD1A6BDF-0772-45B9-9100-356FB463E25D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Verslag betreffende eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad of de Commissie van hun taken op grond van deze verordening voor het begrotingsjaar 201911312226-11-2020 10:30:0326-11-2020 10:30:03(uitgebracht krachtens artikel 92, lid 4, van Verordening (EU) nr Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is het EU-systeem voor het beheer van de afwikkeling van falende STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRB_2019_contingent_liabilities3981690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{BCB87E45-2B24-45B5-91E7-CCAD01DBC4B5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 26/2020: Marine environment: EU protection is wide but not deep1652325-11-2020 10:12:3225-11-2020 10:12:32 Executive summary I-VII Introduction 01-24 The EU’s seas and oceans 01-08 EU action 09-24 Common fisheries policy 10-15 Environmental policies 16-21 Commission and Member State STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_2620483790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4982DCBE-C173-4C30-B452-489E94534261}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 26/2020: Het mariene milieu:de EU biedt brede, maar geen diepgaande bescherming1653924-11-2020 11:43:5624-11-2020 11:43:56 I-VII 01-24 01-08 09-24 10-15 16-21 22-23 24 25-29 30-82 Inhoud Samenvatting Inleiding De Europese zeeën en oceanen EU-optreden Gemeenschappelijk visserijbeleid Milieubeleid STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_26472970https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{025544E6-169B-43FE-B3F3-D1C246D89819}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Report on the annual accounts of the European Schools for the financial year 201910914718-11-2020 12:59:0518-11-2020 12:59:05Executive summary I-V Introduction 01-08 Background 01-05 Accounting and control environment 06-08 Audit scope and approach 09-13 Scope and approach of our engagement 09-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROPEAN_SCHOOLS_20198363520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{98AB8EC7-6FA4-4204-8449-5FBE9CB7B19E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report No 24/2020: The Commission’s EU merger control and antitrust proceedings: a need to scale up market oversight1634816-11-2020 12:02:4416-11-2020 12:02:44 Executive summary I-XI Introduction 01-18 Competition rules in the EU 01-02 The Commission’s role as enforcer of competition rules 03-09 Role of Member State authorities in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_245402520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C80BAA64-814B-440D-9D96-44D21F9D2C97}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 24/2020: De EU-controle op concentraties en EU-antitrustprocedures van de Commissie: opschaling van het markttoezicht nodig1635317-11-2020 08:43:3117-11-2020 08:43:31 Samenvatting I-XI Inleiding 01-18 Mededingingsregels in de EU 01-02 De rol van de Commissie als handhaver van de mededingingsregels 03-09 Rol van de autoriteiten van de lidstaten STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24254510https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{75158A68-9028-45C1-BBFC-40E7AF525782}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Annual report on the EU Joint Undertakings for the financial year 20193564713-11-2020 13:50:1113-11-2020 13:50:11Contents Acronyms 3 Chapter 1 The EU Joint Undertakings and the ECA’s audit 6 Introduction 7 The EU Joint Undertakings 8 Joint Undertakings operating under the Research Framework STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/JUS_20196901110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{84475F84-19E2-49E3-AEA9-E70C0A8F05D2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747