-->

Zoeken

 

 

Financial year 2021 - Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)1327110-5-2022 14:45:1010-5-2022 14:45:10EN Financial year 2021 Report of the authorising officer by delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation) EUROPEAN COURT OF AUDITORS02 EUROPEAN COURT OF STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG1981980https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{EA01570F-A547-402F-B73B-AABBD74CF851}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Begrotingsjaar 2021 - Verslag van de gedelegeerd ordonnateur (krachtens artikel 74, lid 9, van het Financieel Reglement)133024-5-2022 09:01:174-5-2022 09:01:17NL Begrotingsjaar 2021 Verslag van de gedelegeerd ordonnateur (krachtens artikel 74, lid 9, van het Financieel Reglement)02 EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR21-SG38380https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D9A92BA1-D71F-4E4C-8E68-702599ABC6D8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Onze activiteiten in 2021 - Jaarlijks activiteitenverslag van de Europese Rekenkamer10269627-4-2022 13:14:5127-4-2022 13:14:51Onze activiteiten in 2021 Jaarlijks activiteitenverslag van de Europese Rekenkamer NL02 EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxemburg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR211071070https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C56989D3-6842-4C68-BE3B-813E70C16EED}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Our activities in 2021 - Annual Activity Report of the European Court of Auditors10282727-4-2022 09:30:1127-4-2022 09:30:11Our activities in 2021 Annual Activity Report of the European Court of Auditors EN02 EUROPEAN COURT OF AUDITORS 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AAR216596590https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{170A8295-A8CD-4DEB-B1FF-BED78656307A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special report 06/2022: EU intellectual property rights - Protection not fully waterproof3123811-4-2022 08:37:3411-4-2022 08:37:34 Executive summary I-X Introduction 01-12 What are intellectual property rights? 01-03 EU IPR regulatory framework 04 EU IPR registration procedure 05-06 EU IPR enforcement 07-08 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0612825210https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F0BF22D7-9088-49F4-AA0B-47C989102338}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 06/2022: Intellectuele-eigendomsrechten van de EU: bescherming niet geheel waterdicht3126912-4-2022 09:30:0412-4-2022 09:30:04 Samenvatting I-X Inleiding 01-12 Wat zijn intellectuele-eigendomsrechten? 01-03 EU-regelgevingskader voor IER 04 EU-inschrijvingsprocedure voor IER 05-06 Handhaving van IER in de STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_062051110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{E4859DE9-3802-4BD1-979D-83EE22A59965}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Opinion 01/2022 (pursuant to Article 287(4), TFEU) concerning the Commission’s proposal for a Regulation on the statute and funding of European political parties and European political foundations1208526-4-2022 13:56:2426-4-2022 13:56:24Introduction 01-04 General remarks 05-09 Specific comments 10-49 Financial impact of this proposal on the EU budget 10-11 Loans 12 Co-financing 13-15 Additional own resources STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0119272620https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{3303341A-56F1-4364-9120-2933D4696DF7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Advies nr. 01/2022 (uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, VWEU) over het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen358152-5-2022 09:19:372-5-2022 09:19:37Inleiding 01-04 Algemene opmerkingen 05-09 Specifieke opmerkingen 10-49 Financiële impact van dit voorstel op de EU-begroting 10-11 Leningen 12 Cofinanciering 13-15 Aanvullende STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_0179790https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2895E86F-063B-4ABA-A2F2-00B57C5726D4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special report 05/2022: Cybersecurity of EU institutions, bodies and agencies : Level of preparedness overall not commensurate with the threats3371521-3-2022 11:29:1321-3-2022 11:29:13 Executive summary I-VII Introduction 01-12 What is cybersecurity? 01-03 Cybersecurity in EU institutions, bodies and agencies 04-12 Audit scope and approach 13-19 Observations STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_0530374470https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8429EC29-101E-4026-BC8F-2A610B81ED34}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 05/2022: Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en -agentschappen: Paraatheidsniveau staat over het algemeen niet in verhouding tot dreigingen3376522-3-2022 10:45:2122-3-2022 10:45:21 Samenvatting I-VII Inleiding 01-12 Wat is cyberbeveiliging? 01-03 Cyberbeveiliging van EU-instellingen, -organen en agentschappen 04-12 Reikwijdte en aanpak van de controle 13-19 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05570930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{ABF8A6D9-778C-49AC-B94D-55635B7D8397}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747