-->

Zoeken

 

 

Special Report 12/2021: The Polluter Pays Principle: Inconsistent application across EU environmental policies and actions1069831-7-2021 11:36:401-7-2021 11:36:40 Executive summary I-V Introduction 01-14 The origins of the Polluter Pays Principle 03-05 The PPP in the EU 06-14 Policy framework 06-09 EU funding 10-14 Audit scope and approach STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1220916690https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{55452A61-0111-4B32-9502-098695BFAC82}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 12/2021: Het beginsel “de vervuiler betaalt”: inconsistente toepassing in de milieubeleidslijnen en -acties van de EU1078711-7-2021 11:40:541-7-2021 11:40:54 Samenvatting I-V Inleiding 01-14 De oorsprong van het beginsel “de vervuiler betaalt” 03-05 Het PPP in de EU 06-14 Beleidskader 06-09 EU-financiering 10-14 Reikwijdte en aanpak STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_123161220https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5B097D09-C1F5-4613-A029-1357F1B8621E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 14/2021: Interreg-samenwerking: het potentieel van de grensoverschrijdende regio’s van de Europese Unie is nog niet volledig ontsloten10780129-6-2021 16:38:4229-6-2021 16:38:42 Samenvatting I-IX Inleiding 01-24 Uitdagingen voor grensoverschrijdende regio’s in de EU 01-04 Interreg A: de grootste component van Interreg 05-10 Bestuur van Interreg en STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_142481140https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{06DDABDC-2088-4466-9C46-D5A2D178D7DE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 14/2021: Interreg cooperation: The potential of the European Union’s cross-border regions has not yet been fully unlocked10780730-6-2021 07:08:5330-6-2021 07:08:53 Executive summary I-IX Introduction 01-24 Challenges for EU cross-border regions 01-04 Interreg A: the biggest strand of Interreg 05-10 Governance of Interreg and areas of funding STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_149803190https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5BFFBC33-802D-49AA-8439-7D96392E33C4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 15/2021: Rechten van luchtvaartpassagiers tijdens de COVID-19-pandemie: belangrijkste rechten niet beschermd ondanks de inspanningen van de Commissie10743929-6-2021 14:05:0229-6-2021 14:05:02 Samenvatting I-V Inleiding 01-13 Rechten van passagiers in de EU 01-04 Reisbeperkingen tijdens de COVID-19-pandemie 05-07 Gevolgen van COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen voor STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_153021260https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{77A9BE2F-A414-4612-A891-41CAE140EF7E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 15/2021: Air passenger rights during the COVID-19 pandemic: Key rights not protected despite Commission efforts10744029-6-2021 11:40:5929-6-2021 11:40:59 Executive summary I-V Introduction 01-13 Passenger rights in the EU 01-04 Restrictions on travel during the COVID-19 pandemic 05-07 Effects of COVID-19 related travel restrictions STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1513834770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{AEA11338-8934-4892-9D45-40AB5A6E3F6C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 13/2021: De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend10724724-6-2021 15:34:2224-6-2021 15:34:22 Samenvatting I-XI Inleiding 01-15 Wat is witwassen? 01-02 Overheidsbeleid om witwassen tegen te gaan 03-06 Verantwoordelijkheden van de EU en de lidstaten 07-12 Stand van zaken STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_133771490https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D61D369-6BEA-40FA-AD92-DE835F0C70BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 13/2021: EU efforts to fight money laundering in the banking sector are fragmented and implementation is insufficient10725425-6-2021 07:44:0325-6-2021 07:44:03 Executive summary I-XI Introduction 01-15 What is money laundering The Commission and EBA did not use their 'breach of Union law' powers effectively 67-86 The Commission’s STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_1331716500https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6E7BB34F-962C-4E14-92F0-815AED2D8E5E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 11/2021: Exceptional support for EU milk producers in 2014–2016 - Potential to improve future efficiency10658617-6-2021 09:31:1317-6-2021 09:31:13Executive summary I-IX Introduction 01-24 Audit scope and approach 25-31 Observations 32-79 The Commission reacted quickly to the Russian ban, but took longer to address STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_117101770https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{8F6AD1C8-6CEB-4384-9969-F7E20D5BFED5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 11/2021: Buitengewone steun voor melkproducenten in de EU in 2014-2016 - Potentieel om de doelmatigheid in de toekomst te verbeteren10701718-6-2021 14:59:0818-6-2021 14:59:08Samenvatting I-IX Inleiding 01-24 Reikwijdte en aanpak van de controle 25-31 Opmerkingen 32-79 De Commissie heeft snel gereageerd op het Russische verbod, maar het kostte haar STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_11281870https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{4BBF41ED-6DD9-40A5-943F-8A2FC177AF0C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747