-->

Zoeken

 

 

Special Report 05/2021: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel across the EU complicated9411812-4-2021 11:26:0512-4-2021 11:26:05 Executive summary I-IX Introduction 01-13 Electricity at the forefront of alternative fuels in road transport 01-07 The EU’s response to the ‘chicken-and-egg’ problem 08-13 Audit STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05115211520https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{0F14D952-C500-437F-BE09-D850CA3A9F78}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 05/2021: Infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen: meer oplaadstations, maar ongelijkmatige uitrol compliceert reizen door de EU9413512-4-2021 11:39:2812-4-2021 11:39:28 Samenvatting I-IX Inleiding 01-13 Elektriciteit aan kop bij alternatieve brandstoffen voor het wegvervoer 01-07 Het antwoord van de EU op de “kip en het ei”-problematiek 08-13 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_051091090https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D8BA80BE-DE64-48C6-859D-C30D9432EA8F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 04/2021: Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests9403124-3-2021 13:58:3724-3-2021 13:58:37Customs controls: insufficient harmonisation hampers EU financial interests In order to preserve this information from disclosure and considering the classification of documents STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0414388110https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E03C06E-DAEF-4B5F-8A42-38A2860680D3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 04/2021: Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU9404626-3-2021 10:10:2926-3-2021 10:10:29Speciaal verslag Douanecontroles: onvoldoende harmonisatie schaadt de financiële belangen van de EU Om te voorkomen dat deze informatie openbaar wordt en rekening houdend met de STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_043812720https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C5599356-F541-4C2C-B978-CE1582157C8F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Advies nr. 1/2021 (uitgebracht krachtens artikel 322 VWEU) over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de reserve voor aanpassing aan de brexit1663222-3-2021 10:10:4422-3-2021 10:10:44NL 23.3.2021 Publicatieblad van de Europese Unie C 101/1 DE REKENKAMER VAN DE EUROPESE UNIE Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 322 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_014591810https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5E4653BB-D4D2-48E3-B67D-3DCEA4B846BB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Opinion No 1/2021 (pursuant to Article 322, TFEU) concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Brexit Adjustment Reserve9368322-3-2021 10:11:0222-3-2021 10:11:02EN 23.3.2021 Official Journal of the European Union C 101/1 THE COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN UNION Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP21_0118582940https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{2D6D2A74-CCBB-48B0-AE5C-57B6E77BCE25}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 03/2021: Exchanging tax information in the EU: solid foundation, cracks in the implementation11721822-1-2021 06:23:3722-1-2021 06:23:37 Executive summary I-X Introduction 01-13 EU action 05-09 Directive on Administrative Cooperation 10-13 Audit scope and approach 14-21 Commission 17-18 Member States 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0323912930https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{73F14EB5-DBE1-4FCB-A8EB-D38FD180BDDD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 03/2021: Uitwisseling van fiscale inlichtingen in de EU: de basis is solide, de uitvoering suboptimaal11723422-1-2021 10:40:1522-1-2021 10:40:15 Samenvatting I-X Inleiding 01-13 EU-optreden 05-09 Richtlijn inzake administratieve samenwerking 10-13 Reikwijdte en aanpak van de controle 14-21 Commissie 17-18 Lidstaten 19-21 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_03693960https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{C076F589-059C-4E12-BC8D-72623488BDFD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Speciaal verslag 02/2021: Humanitaire hulp van de EU voor onderwijs: kinderen in nood hebben er baat bij, maar de hulp moet op de langere termijn worden gericht en meer meisjes bereiken9743715-1-2021 15:04:1815-1-2021 15:04:18 Samenvatting I-X Inleiding 01-12 Onderwijs is een prioriteit voor miljoenen niet-schoolgaande kinderen in crisisgebieden 01-04 De Commissie heeft onlangs de steun voor onderwijs STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_02501880https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{5FA632EB-526B-4E13-BAA3-0DD4BF4CB93C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Special Report 02/2021: EU humanitarian aid for education: helps children in need, but should be longer-term and reach more girls9764915-1-2021 14:10:0915-1-2021 14:10:09 I-X 01-12 01-04 05-12 13-17 18-66 18-40 21-23 24-25 26-27 28-34 35-40 41-66 44-51 52-58 59-66 67-71 Executive summary Introduction Education is a priority for millions of STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_0215772160https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{A0787789-5490-4B84-AAD3-AFEA0B4DF2CF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747