-->

Zoeken

 

 

Opinion No 10/2020 on a proposal for amending the Financial Regulation applicable to the budget of the European Schools11111621-10-2020 13:11:4721-10-2020 13:11:47Introduction 01-04 General observations 05-08 Specific observations 09-28 Extra-budgetary activities 10-17 Procurement 18-22 Submission of the individual accounts 23 Deadlines for STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_10https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{DA67092C-E367-4E0A-9D84-69007272BB94}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Annual report on EU agencies for the financial year 201910956819-10-2020 06:48:5819-10-2020 06:48:58 Annual report on EU agencies for the financial year 2019 Executive summary I-IV What we audited 01-18 Decentralised agencies address specific policy needs 05 Commission executive STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{6239D924-DB07-42A3-B31C-A7D2150088DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Jaarverslag over de EU-agentschappen betreffende het begrotingsjaar 201910957919-10-2020 08:41:2319-10-2020 08:41:23 Samenvatting I-IV Wat we controleerden 01-18 Gedecentraliseerde agentschappen zijn gericht op specifieke beleidsbehoeften 05 Uitvoerende agentschappen van de Commissie voeren STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{CF2F192E-709F-4684-97D2-0FC4802525AC}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Report on the annual accounts of the European Union Aviation Safety Agency (EASA) for the financial year 20191096006-10-2020 08:28:026-10-2020 08:28:02Introduction 01 The European Union Aviation Safety Agency ( “the Agency”, or “EASA”), which is located in Cologne, is governed by Regulation (EU) 2018/1139 1 of the European STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{32EAE749-1615-4081-9768-F6B2122B3609}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Verslag over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) betreffende het begrotingsjaar 20191096357-10-2020 17:05:087-10-2020 17:05:08vergezeld van de antwoorden van het Agentschap . Grafiek 1: De belangrijkste cijfers met betrekking tot het Agentschap * De begrotingscijfers zijn gebaseerd op de totale STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EASA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D73DEAE8-8D7C-4978-A997-307E8467F13A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Report on the annual accounts of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) for the financial year 20191096596-10-2020 10:07:586-10-2020 10:07:58Introduction 01 The European Insurance and Occupational Pensions Authority (“the Authority”, or “EIOPA”), which is located in Frankfurt, was established by Regulation (EU) No 1094 STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{617F5B32-1601-4964-A250-E9790B390515}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Verslag over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) betreffende het begrotingsjaar 20191096708-10-2020 10:09:458-10-2020 10:09:45vergezeld van het antwoord van de Autoriteit Inleiding 01 De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (hierna: “de Autoriteit” ofwel “Eiopa”), gevestigd te STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EIOPA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{D7923C51-0EAD-4AAE-8684-667FDED99BFF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Report on the annual accounts of the European Medicines Agency (EMA) for the financial year 20191096926-10-2020 10:14:586-10-2020 10:14:58Introduction 01 The European Medicines Agency (“the Agency”, or “EMA”), which has relocated to Amsterdam, was established by Council Regulation (EEC) No 2309/93, which was STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{F3DFAB55-AA6C-464F-AB6F-19249A714215}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Verslag over de jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) betreffende het begrotingsjaar 201910971515-10-2020 12:59:2915-10-2020 12:59:29vergezeld van het antwoord van het Bureau Inleiding 01 Het Europees Geneesmiddelenbureau (“het Bureau” ofwel “EMA”), nu gevestigd te Amsterdam, werd opgericht bij Verordening (EEG STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EMA_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{07767B38-EA84-4432-9910-C6A18DE37117}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747
Verslag over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) betreffende het begrotingsjaar 201910974814-10-2020 14:23:4914-10-2020 14:23:49vergezeld van het antwoord van het Agentschap Inleiding 01 Het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (“Eurojust”), gevestigd te Den Haag, werd STS_ListItem_10026https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROJUST_2019https://www.eca.europa.eupdfFalsepdfhttps://www-prod.eca.europa.eu{41DD9E82-537D-4DEE-AB04-F7139972A42A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/EP/Item_ECA_EP_DOC.js4747