-->

Buitenlandse zaken

De EU is een wereldspeler en in de voorgestelde nieuwe EU-begroting voor de periode 2021-2027 wordt een aanzienlijke verhoging van de middelen voor extern optreden verwacht, tot in totaal ongeveer 123 miljard EUR. In onze verslagen op dit terrein worden uitgaven in specifieke landen onderzocht en horizontale kwesties bekeken.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. De op regels gebaseerde internationale orde staat onder toenemende druk, en Europa komt op als een voorvechter van coöperatief multilateralisme, mensenrechten en liberale waarden. Veel deskundigen voorspellen dat de rivaliteit tussen autocratie en democratie het geostrategische landschap van de 21e eeuw zal vormgeven. Autoritaire staten zullen er steeds vaker naar streven fundamentele democratische beginselen, zoals de rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten, te ondermijnen.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.