-->

Begroting

De belangrijkste verantwoordelijkheid van BUDG is het meerjarig financieel kader (MFK), waarmee de EU-uitgaven op lange termijn worden vormgegeven. Het beheer van de overgang van het ene MFK naar het volgende is van zeer groot belang voor een goed financieel beheer van de EU. Wij hebben consequent opgeroepen tot een grotere nadruk op meerwaarde voor de periode 2021-2027, evenals meer flexibiliteit en transparantie en betere verantwoording.

Als de controleurs van de EU kijken we ook vooruit om de belangrijkste uitdagingen waarmee de EU in de toekomst zal worden geconfronteerd te helpen aanpakken. Het afgelopen decennium is uit de EU-begroting financiële steun verleend door middel van alternatieve instrumenten, zoals financieringsinstrumenten, publiek-private partnerschappen en begrotingssteun. Wij zullen blijven beoordelen of deze instrumenten, of eventuele nieuwe methoden voor de uitvoering van EU-beleid, geschikt zijn voor het beoogde doel en ervoor zorgen dat de beperkte EU-middelen doelmatig en doeltreffend worden besteed. Wij zullen ook alle voorstellen voor de herziening van de financiering van de EU-begroting of de herschikking van middelen tijdens de programmeringsperiode 2021-2027 grondig onderzoeken.

Wij zullen rekening houden met al deze factoren bij het selecteren van onze controletaken en het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst.