Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Sprawozdanie specjalne nr 14/2015: Czy instrument inwestycyjny AKP wnosi wartość dodaną?

Polish icpdf.png 582 KB
17.11.2015

Instrument inwestycyjny AKP, zarządzany przez EBI, to obciążony ryzykiem fundusz odnawialny, który ma na celu wspieranie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne i podmioty handlowe sektora państwowego w krajach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Instrument zapewnia finansowanie średnio- i długoterminowe za pomocą różnych instrumentów finansowych i w ten sposób przyczynia się do trwałych korzyści gospodarczych, społecznych i w zakresie środowiska.

Zdaniem Trybunału instrument inwestycyjny wnosi wartość dodaną, a operacje w jego ramach są ogólnie spójne z unijnymi działaniami w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju z państwami AKP. Niemniej nie zawsze przestrzegano obowiązku informowania beneficjentów końcowych o tym, że finansowania udzielono ze środków EBI / instrumentu inwestycyjnego AKP, a pomoc techniczna nie zawsze skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw.