Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 23/2015: Jakość wód w dorzeczu Dunaju – poczyniono postępy we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej, lecz konieczne jest podjęcie dalszych działań

Polish icpdf.png 1 MB
25.01.2016

Zanieczyszczenia wód w dorzeczu Dunaju pochodzą z różnych źródeł, takich jak gospodarstwa domowe, instalacje przemysłowe i rolnictwo.

Na mocy ramowej dyrektywy wodnej z 2000 r. państwa członkowskie przyjmują plany gospodarowania wodami w dorzeczu, w których mają za zadanie uwzględnić działania na rzecz zapobiegania tym zanieczyszczeniom. Trybunał zbadał, czy wdrożone przez państwa członkowskie działania, które ustanowiono w planach z 2009 r., doprowadziły do poprawy jakości wód.