Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 23/2016: Transport morski w UE na niespokojnych wodach – wiele nieskutecznych i nietrwałych inwestycji

Polish icpdf.png 3 MB
23.09.2016

Porty morskie stanowią zasadniczy element unijnej sieci handlowej. W latach 2000–2013 Unia Europejska zainwestowała w porty środki w wysokości 6,8 mld euro. Trybunał ustalił, że strategie rozwoju portów wprowadzone przez państwa członkowskie i Komisję nie zapewniły wystarczających informacji, by umożliwić skuteczne planowanie wymaganej przepustowości. W rezultacie inwestycje w infrastrukturę portową współfinansowane przez UE okazały się nieskuteczne i nietrwałe, a ponadto zaistniało wysokie ryzyko, że zainwestowane środki w kwocie około 400 mln euro zostały zmarnotrawione. Brakujące lub nieodpowiednie połączenia drogowe i kolejowe między portami a ich zapleczem lądowym oznaczają, że do sprawnego funkcjonowania początkowych inwestycji portowych wymagane będą dodatkowe środki publiczne. Trybunał stwierdził również, że Komisja nie podjęła niezbędnych działań w zakresie pomocy państwa i procedur celnych, aby umożliwić portom konkurowanie na równych warunkach.