Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne nr 22/2017: Misje obserwacji wyborów – w odpowiedzi na zalecenia podejmowane są wprawdzie odpowiednie działania, ale potrzebne jest lepsze monitorowanie

Polish icpdf.png 1 MB
13.12.2017

Prowadzone przez UE obserwacje wyborów w różnych krajach na całym świecie służą wspieraniu demokracji, praw człowieka i praworządności. Około dwóch miesięcy po dniu wyborów w ramach misji obserwacji wyborów formułowane są zalecenia pod adresem państwa przyjmującego dotyczące tego, jak ulepszyć proces wyborczy. Trybunał przeanalizował wsparcie udzielone na rzecz wdrożenia tych zaleceń w czterech krajach: w Ghanie, Jordanii, Nigerii i na Sri Lance.

Kontrolerzy stwierdzili, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych i Komisja podejmowały odpowiednie działania, aby wspierać realizację zaleceń, stosując w tym celu narzędzia, które miały do dyspozycji. Potrzebnych jest jednak więcej konsultacji w terenie, a ponadto należałoby częściej organizować misje powyborcze. Co więcej, nie ma scentralizowanego wykazu wszystkich zaleceń, a status ich wdrożenia nie jest poddawany systematycznej ocenie. Trybunał sformułował zalecenia mające na celu poprawę sytuacji w tym obszarze.