Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 07/2021: Unijne programy kosmiczne Galileo i Copernicus– usługi zostały uruchomione, lecz trzeba zapewnić ich powszechniejsze wykorzystanie

Polish icpdf.png 5 MB
21.04.2021

Globalny system nawigacji satelitarnej Galileo oraz program obserwacji Ziemi Copernicus to przewodnie inicjatywy w ramach unijnej polityki kosmicznej. Oferują one cenne usługi, dzięki którym możliwa jest bardziej precyzyjna nawigacja i dokładny pomiar czasu, a także zapewniają wartościowe dane dotyczące Ziemi.

Jak dotychczas brak jest jednak kompleksowej strategii na rzecz promowania korzystania z tych usług, nie opracowano też koncepcji metodycznej i statystycznej, która umożliwiałaby wiarygodną ocenę korzyści płynących z programów.

Trybunał wykrył niedociągnięcia w monitorowaniu korzystania z usług i odnotował, że niektóre kluczowe elementy systemu Galileo wciąż są niedostępne. Cele i oddziaływanie szeregu istotnych działań wspierających korzystanie z usług zapewnianych w ramach programów Galileo i Copernicus nie były jasne, a Komisja jedynie częściowo wykorzystuje możliwości promowania tych usług za pomocą przepisów i norm unijnych.

Zalecenia Trybunału mają się przyczynić do rozwiązania tych problemów.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.