Annual Work Programme|839c8baf-a158-4ce7-a6bb-d2d36666953b
-->
Program prac 2022+

Polish icpdf.png 2 MB
15.12.2021

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś swój program prac na rok 2022 i kolejne lata, w którym wyszczególnił strategiczne obszary i priorytety kontrolne. Obejmują one szeroki zakres zagadnień, które odzwierciedlają główne wyzwania i problemy, z jakimi musi zmierzyć się UE. Najważniejsze spośród nich to reakcja UE na pandemię COVID-19 i ambitne cele w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Kontrolerzy przeanalizują te oraz inne obszary w celu ustalenia, czy UE skutecznie wykorzystuje pieniądze podatników unijnych do tego, by wypełniać swój mandat i wywiązywać się ze zobowiązań.