-->

Sprawy zagraniczne

Unia odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej, a w projekcie nowego budżetu UE na okres programowania 2021–2027 przewidziano znaczny wzrost środków finansowych przeznaczonych na działania zewnętrzne – ich łączna wartość ma sięgnąć w przybliżeniu 123 mld euro. W swoich sprawozdaniach Trybunał przedstawia wyniki kontroli wydatkowania środków w poszczególnych państwach i analizuje kwestie przekrojowe.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Międzynarodowy ład oparty na zasadach jest coraz częściej kwestionowany, a Unia przyjmuje na siebie rolę obrońcy multilateralizmu i współpracy, praw człowieka i liberalnych wartości. Wielu ekspertów zapowiada, że geopolityczny krajobraz XXI wieku zostanie zdominowany przez rywalizację między ideą autokracji a demokracji. Państwa autorytarne będą z coraz większym zaangażowaniem dążyły do podważenia podstawowych zasad demokratycznych, takich jak praworządność i ochrona praw człowieka.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.