-->

Bezpieczeństwo i obrona

 

Z uwagi na coraz mniej stabilną sytuację geopolityczną i pojawienie się nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa widoczne jest duże publiczne zainteresowanie kwestią obronności w państwach członkowskich. Na okres programowania 2021–2027 Komisja ustanowiła Europejski Fundusz Obronny mający wspierać oparte na współpracy projekty UE w dziedzinie obronności jako uzupełnienie krajowych budżetów państw członkowskich przeznaczonych na obronność.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Trzydzieści lat po zakończeniu zimnej wojny, przy coraz bardziej niestabilnej sytuacji międzynarodowej, na świecie pojawiły się nowe, asymetryczne zagrożenia. Ich źródłem są terrorystyczne lub ekstremistyczne ugrupowania, organizacje przestępcze i kraje wrogie, ale zagrożeniem są także pandemie. UE nie jest w tej chwili odpowiednio przygotowana do obrony przed niebezpieczeństwem, które może wystąpić na przykład w cyberprzestrzeni, przed wojną hybrydową czy zastosowaniem mediów społecznościowych do działań wojennych. Jednocześnie Unii i państwom członkowskim może być coraz trudniej zawierać wielostronne lub dwustronne porozumienia, a obywatele UE będą musieli we własnym zakresie zarządzać swoim systemem bezpieczeństwa i obrony oraz finansować ten system.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.