Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Raportul special nr. 20/2016: Consolidarea capacității administrative în Muntenegru: au fost înregistrate progrese, însă este nevoie de rezultate mai bune în numeroase domenii-cheie

Romanian icpdf.png 653 KB
06.09.2016

În acest raport, Curtea examinează dacă sprijinul acordat Muntenegrului de către Comisie a contribuit în mod eficace la consolidarea capacității administrative a țării în vederea aderării la UE. Curtea concluzionează că, în ciuda progreselor lente remarcate în anumite domenii-cheie, asistența pentru preaderare acordată de UE a contribuit la consolidarea capacității administrative pe parcursul perioadei auditate (2007-2013). Deși sprijinul financiar și nefinanciar acordat de UE a abordat într-adevăr nevoi importante de consolidare a capacității, Curtea a remarcat totuși cazuri în care realizările nu au fost utilizate și impacturile scontate nu au fost atinse din cauza angajamentului insuficient al autorităților naționale în privința reformei. Curtea recomandă o serie de modalități prin intermediul cărora Comisia se poate concentra asupra îmbunătățirii rezultatelor.