Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 04/2018: Asistența acordată de UE în Myanmar/Birmania

Romanian icpdf.png 1 MB
07.02.2018

Curtea a examinat sprijinul pentru dezvoltare acordat de UE în Myanmar/Birmania și a concluzionat că acesta fusese parțial eficace. UE a jucat un rol de prim-plan în sprijinirea priorităților de dezvoltare și finanțarea pe care a alocat-o pentru această țară era semnificativă. Cu toate acestea, Curtea raportează o serie de deficiențe la nivelul evaluării de către Comisie a nevoilor existente și la nivelul implementării asistenței din partea UE.

Pe baza observațiilor din prezentul raport, Curtea formulează un număr de recomandări menite să îmbunătățească gestiunea ajutorului pentru dezvoltare acordat în această țară.