Rapid case review|3a330b3e-176c-44c9-af47-640fc39fa506;Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Document de analiză nr. 08/2018: Rambursarea taxei pe valoarea adăugată în domeniul coeziunii - o utilizare suboptimă și expusă la erori a fondurilor UE (Studiu de caz rapid)

Romanian icpdf.png 2 MB
29.11.2018

​În ultimii ani, Curtea a prezentat în rapoartele sale anuale o serie de erori și de deficiențe legate de tratamentul taxei pe valoarea adăugată (TVA) drept cost eligibil în cadrul cheltuielilor din domeniul coeziunii. Prezentul document de analiză își propune să vină în completarea observațiilor referitoare la TVA formulate în rapoartele anuale ale Curții, precum și în completarea punctelor de vedere exprimate în Avizul nr. 6/2018.

Utilizând rezultate și date din cadrul unor audituri anterioare efectuate în vederea declarației de asigurare (DAS – déclaration d'assurance), Curtea a analizat relația dintre caracterul recuperabil al TVA-ului și eligibilitatea acestei taxe. Curtea își propune să ofere oimagine de ansamblu cu privire la erorile șiinconsecvențele constatate și pune în evidență cazuride utilizare suboptimă a fondurilor UE rezultate dintr-ointerpretare largă a conceptului de TVA recuperabil, înspecial în cazul organismelor publice care beneficiazăde ajutor din partea UE.

Pe baza analizei sale și în conformitate curecomandările sale formulate în trecut, Curteaconsideră că legiuitorii și Comisia ar trebui să aibă învedere o revizuire a normelor privind eligibilitateaTVA-ului. Este însă important ca eforturile desimplificare a normelor să susțină principiul buneigestiuni financiare a fondurilor UE.Echipa de audit responsabilă poate fi contactată la următoarea adresă: ECA-Cohesion-SoA-2018@eca.europa.eu.